Управа

Управни Одбор за 2016. г.

Новак Василић – Председник

Милун Миловић – 1. Потпредседник

Гордана Олђа – 2. Потпредседник

Миле Тодоровић – Секретар

Богдан Јолџић – Благајник

Милутин Стојановић – Рачуновођа

Чланови:

Војка Станковић

Перо Мићић

Милан Њежић

Срећко Младеновић

Горан Срејић

Милутин Василић

 

Тутори:

Томислав Срејић и Јово Палавестра

 

Надзорни одбор:

Марко Чубровић, Милош Јончић и Стојан Васић

 

Делегат за епархијску Скупштину:

Мића Добрић

 

Номинациони одбор:

Љубинка Павловић – Председник

Весна Чуровић – члан

Томислав Срејић – члан

Црквени календар